Asociația Pastorală

Gânduri pentru 2019


Mesaj adresat de către administratorii Conferinței Transilvania Sud, bisericilor Adventiste de Ziua a Șaptea, pentru 2019.